Đức Thánh Cha xúc động vì những hình vẽ của các trẻ em

Đức Thánh Cha xúc động vì những hình vẽ của các trẻ em.

Khoảng 400 trẻ em ở Nam Ý đã đến Vatican để gặp Đức Thánh Cha, và hãy xem các em đón Đức Thánh Cha như thế nào.


(Bấm nút CC dưới màn hình để xem phụ đề tiếng Việt)

Nhận xét